Co přinesl rok 2016?

Novinky

Co přinesl rok 2016?

Fotbal pro rozvoj má za sebou již 10letou historii vydařených výměn mezi českou a keňskou mládeží a nespočet osobních příběhů s celoživotními dopady na jejich účastníky. Přesto bylo na čase posunout myšlenku fotbalu jako nástroje pro rozvoj dál a poukázat na to, že nemusí jít jen o kampaň, která se koná jedenkrát v roce v několika regionech České republiky.
Fotbal jako takový je přece nejpopulárnějším sportem vůbec, který spojuje lidi po celém světě. Evokuje v lidech mnoho silných emocí, a přidáme-li k němu myšlenku rozvoje, nejde na Fotbal pro rozvoj nahlížet pouze jako na jeden z mnoha fotbalových projektů. Fotbal pro rozvoj v sobě skrývá víc. Je vizí a přesvědčením. Je nástrojem sociálních pracovníků pro vštěpování důležitých myšlenek mládeži prostřednictvím jednoduché a populární hry.


A kam jsme se tedy v roce 2016 posunuli dál?
Vezmeme-li to postupně, všechno to začalo v roce 2012, kdy se současný koordinátor českého projektu Štěpán Kyncl účastnil tzv. Eurocampu organizovaného mezinárodní sítí Streetfootballworld. Na této akci se potkalo přibližně 250 mladých lidí z různých sociálně znevýhodněných skupin ze všech 53 národů UEFA, aby se stali součástí mezinárodních workshopů, hráli fotbal, vzdělávali se a bavili se. Mezi dalšími se tu Štěpán potkal se Samuelem Bieri ze švýcarské organizace Sport - The Bridge.


Z prvotního kamarádství se postupně vyklubala myšlenka spojit nápady a zkušenosti dohromady. Podobná témata a cílové skupiny a zároveň odlišné přístupy a zkušenosti – to byla příležitost čekající na využití. A tak byly položeny základy pozdější spolupráce dvou organizací. Ta vyústila v realizaci projektu s názvem „Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže“ podpořeného z programu Švýcarsko-české spolupráce. Během jednoho roku se pak v rámci tří seminářů potkávali švýcarští a čeští experti společně s českými sociálními pracovníky, aby vzájemně sdíleli svou praxi.Ve skutečnosti však semináře byly mnohem víc než jen oficiálními pracovními meetingy. Byly setkáváním nových a starých přátel, lidí s podobnou vizí, kteří se snažili propojit své myšlenky dohromady. Hledali novou, kreativní cestu jak umožnit společné setkávání dětí a mladých lidí z různých prostředí a jak jim předat důležité životní dovednosti prostřednictvím fotbalu. Přitom to nebylo jen o naplňování pracovních povinností, ale o vlastních přesvědčeních. O snaze být tou změnou, kterou chceme vidět okolo nás. Tedy: učinit Fotbal pro rozvoj nástrojem a technikou užívanou pracovníky s mládeží v každodenní praxi - a ne jen jednou v roce, kdy přijíždí česko-keňský tým ambasadorů.


A co je tedy výsledkem?


Přestože nejde o hmatatelný výsledek, můžeme říci, že i díky švýcarsko-českému partnerství jsme naplnili sdělení letošní kampaně „Fotbal je víc, než myslíš“. Dlouho užívaný pojem Fotbal pro rozvoj tak nabral mnohem větší význam, stal se ucelenou iniciativou, metodikou a vizí.
Především jsme položili základy úplně novému konceptu, kdy byl vytvořen formát celoročních aktivit, při jehož tvorbě hrály připomínky a zkušenosti švýcarských expertů důležitou roli.


Vydali jsme příručku „Fotbal jako nástroj pro neformální vzdělávání“, která je užitečným pomocníkem pro všechny sociální pracovníky, kteří chtějí využít fotbal při práci s mládeží, ale nemají zatím dostatek znalostí a zkušeností. Pracovníkům poradí třeba s tím, jak uspořádat fotbalový turnaj dle pravidel F3 fotbalu. Také jsme natočili krátký dokument o tom, jak naše aktivity působily v praxi a probojovali jsme se s ním do finále mezinárodní soutěže dokumentů se sociální tematikou.


A závěrem, možná vůbec nejdůležitější dopad Švýcarsko-české spolupráce: Díky změnám, které jsme uskutečnili, jsme i my dokázali splnit podmínky pro členství v nejdůležitější mezinárodní síti v našem oboru. Od července 2016 jsme tak stali právoplatnými členy největší mezinárodní platformy Streetfootballworld, která sdružuje celosvětové organizace zabývající se sportem pro rozvoj, mír a vzdělávání.Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři