Co přinesl rok 2016? Švýcarsko-českou spolupráci a mnohem víc!

Novinky

Co přinesl rok 2016? Švýcarsko-českou spolupráci a mnohem víc!

Fotbal pro rozvoj má za sebou již 10letou historii vydařených výměn mezi českou a keňskou mládeží a nespočetně osobních příběhů s celoživotními dopady na jejich účastníky. Přesto, bylo na čase posunout myšlenku fotbalu jako nástroje pro rozvoj dál a poukázat na to, že nemusí jít jen o kampaň, která se koná jedenkrát v roce v několika regionech České republiky.
Fotbal jako takový je přeci nejpopulárnějším sportem na světě, který spojuje lidi po celém světě. Evokuje v lidech mnoho silných emocí a přidáme-li k němu myšlenku rozvoje, nejde na něj nahlížet pouze jako na jeden z obyčejných projektů. Fotbal pro rozvoj v sobě skrývá víc - je vizí a přesvědčením. Může být nástrojem sociálních pracovníků pro přenášení důležitých myšlenek mládeži skrze jednoduchou a populární hru.

A kam jsme se tedy v roce 2016 posunuli dál?
Vezmeme-li to postupně, všechno to začalo v roce 2012, kdy se současný koordinátor českého projektu Štěpán Kyncl účastnil tzv. Eurocampu organizovaného mezinárodní sítí Streetfootballworld. Na této akci se potkalo přibližně 250 mladých lidí z různých sociálně znevýhodněných skupin ze všech 53 národů UEFA, aby se stali součástí mezinárodních workshopů, hráli fotbal, vzdělávali se a bavili se. Mezi dalšími se tu Štěpán potkal se Samuelem Bieri ze švýcarské organizace Sport - The Bridge.

Z prvotního kamarádství se postupně vyklubala myšlenka spojit nápady a zkušenosti dohromady. Podobná témata a cílové skupiny a zároveň odlišné přístupy a zkušenosti – to byla příležitost čekající na využití. Tak byly položeny základy pozdější spolupráce dvou organizací, která vyústila v realizaci projektu Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže podpořeného z programu Švýcarsko-české spolupráce.). Během jednoho roku se pak v rámci 3 seminářů potkávali švýcarští a čeští experti společně s českými sociálními pracovníky, aby vzájemně sdíleli svou praxi.

Ve skutečnosti však semináře byly mnohem víc než jen oficiálními pracovními meetingy. Byly setkáváním nových a starých přátel - lidí s podobnou vizí, kteří se snažili dát své myšlenky dohromady. Společně tak hledali novou, kreativní cestu jak umožnit společné setkávání dětí a mladých lidí z různých prostředí a jak jim předat důležité životní dovednosti skrze fotbal. Přitom to nebylo jen o naplňování pracovních povinností, ale o vlastních přesvědčeních a touhách být tou změnou, kterou chceme vidět okolo nás. Tedy, učinit Fotbal pro rozvoj nástrojem a technikou, užívanou pracovníky s mládeží ve své každodenní praxi - a ne jen jednou v roce, kdy přijíždí česko-keňský tým ambasadorů.

A co je tedy výsledkem?

Přestože nejde o hmatatelný výsledek, obecně můžeme říci, že i díky švýcarsko-českému partnerství jsme naplnili sdělení letošní kampaně „Fotbal je víc než myslíš“. Dlouho užívaný pojem Fotbal pro rozvoj tak nabral mnohem větší význam, stal se ucelenou iniciativou, metodikou a vizí.
Především jsme položili základy úplně novému konceptu, kdy byl vytvořen formát celoročních aktivit, při jehož tvorbě hrály připomínky a zkušenosti švýcarských expertů důležitou roli.

Vydali jsme příručku „Fotbal jako nástroj pro neformální vzdělávání“, která je užitečným pomocníkem pro všechny sociální pracovníky, kteří chtějí využít fotbal při jejich práci s mládeží, ale nemají zatím dostatek znalostí a zkušeností – třeba s tím, jak uspořádat fotbalový turnaj dle pravidel F3 fotbalu. Také jsme natočili krátký dokument o tom, jak naše aktivity působili v praxi a probojovali se s ním do do finále mezinárodní soutěže dokumentů se sociální tematikou.

A závěrem, možná vůbec nejdůležitější dopad švýcarsko-české spolupráce: Díky změnám, které jsme uskutečnili, jsme i my dokázali splnit podmínky pro členství v nejdůležitější mezinárodní síti v našem oboru. Od července 2016 jsme tak právoplatnými členy největší mezinárodní platformy Streetfootballworld, která sdružuje celosvětové organizace zabývající se sportem pro rozvoj, mír a vzdělávání.

Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři