Jsme novými členy mezinárodní SFW sítě!

Novinky

Jsme novými členy mezinárodní SFW sítě!

Fotbal Pro Rozvoj je novým členem sítě Streetfootballworld!
Oficiální oznámení proběhlo 3.června na Generálním shromáždění festivalu v Lyonu. Nový milník v historii Fotbalu pro rozvoj tak byl dosažen. Mezi dalšími čtyřmi organizacemi byl Fotbal pro rozvoj vybrán, aby se stal součástí globálního hnutí Streetfootballworld. Tento skvělý úspěch je odměnou pro projekt za jeho snahu využívat fotbal pro rozvoj a vzdělávací účely.

Věříme, že nové členství nám pomůže při získávání nových partnerství a při sdílení metodiky dalších organizací v rámci této mezinárodní sítě. Dalším přínosem je účast na generálních shromáždění organizovaných Streetfootballworld a dalších setkání jako festivalů a networkingových aktivit. Také máme možnost využít konzultací ze strany mezinárodní sítě. Fakt, že jsme součástí mezinárodní sítě by také měl napomoci k získávání grantů, abychom byli schopni rozšířit naše aktivity.

Kromě těchto benefitů nám členství přináší také mnoho povinností a zodpovědnosti jako pravidelné aktualizace našich aktivit, propagace mezinárodní sítě skrze naše aktivity a účast na monitorovacích a evaluačních aktivitách.

Abychom to shrnuli, jedná se o velkou výzvu pro náš projekt a my už se těšíme ba bližší spolupráci jako právoplatní členové největší mezinárodní platformy využívající fotbalu pro vzdělávací a rozvojové aktivity.


Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři