Projekt v rámci Švýcarsko-české spolupráce bude končit!

Novinky

Projekt v rámci Švýcarsko-české spolupráce bude končit!

Od 1.července 2015 jsme měli jedinečnou možnost sdílet zajímavé zkušenosti a metodiky s našimi švýcarskými partnery ze Sport - The Bridge. Projekt s názvem Fotbal mostem inkluze se zabýval zejména využitím sportu pro sociální práci s mládeží.
V rámci tohoto sub-projektu, který je financovnán z programu Švýcarsko-české spolupráce, spojujeme zkušenosti a znalosti obou oganizac v oblasti práce s ohroženou mládeží a sociální inkluze prostřednictvím sportu. Náplní spolupráce byly 3 semináře zaměřené na danou problematiku, přičemž o prvním a druhém semináři se více dočtete zde.


Poslední seminář byl realizován v termínu 17.-19.června. Jeho účelem byl přenos a aplikace metodiky neevropských organizací (Keňa, Etiopie) do Švýcarska a České republiky. Již první den se tedy zástupci Sport the Bridge setkali nejen se svým českým partnerem z organizace INEX – SDA, ale i se sociálními pracovníky, kteří se věnují celoroční práci s ohroženou mládeží v terénu, aby v Selesiánském středisku v pražských Kobylisích debatovali na téma spolupráce evropských organizací se organizacemi z rozvojových zemích.


Odpoledne se k semináři připojili i partneři českého projektu z keňské organizace MYSA, aby se zapojili do diskuze a pomohli přenést dlouholetou praxi mimoevropských zemí do evropského kontextu. Věnovali se zejména té praxi, která je do evropského kontextu snadno přenesitelná, konkrétně dalším možnostem konceptu fotbalu3 – oblast komunitního a osobního rozvoje. Kromě toho se zaměřili na výzvy, kterým je nutno čelit v souvislosti spolupráce s africkým kontinentem.Náplní druhého dne byla aktivní účast na oficiálním zahájení letošní kampaně Fotbalu pro rozvoj v Praze za účasti organizace MYSA. Jedním z mluvčích panelové diskuze na téma Sport jako nástroj globální i lokální změny společnosti byl zástupce švýcarské organizace Thierry Graf. Oba švýcarští zástupci se také odpoledne aktivně zapojili do odpoledního exhibičního turnaje, kterého se účastnili subjekty nějakým způsobem s projektem sblížené. Závěrem 3. semináře byla celková reflexe přínosů spolupráce a shrnutí projektu. Všechny osoby do projektu zainteresované se shodly na tom, že spolupráce byla velice přínosná a umožnila propojit zkušenosti nejen mezi sebou, ale také skrze své projekty mezi etiopskou a keňskou organizací.
Výsledkem je pak liga férového fotbalu, (celoroční projekt jako druh kontinuální práce s mládeží) která by měla plně fungovat od roku 2017 a jejíž pilotní ročník probíhá již nyní v Praze. Dále pak vznik metodické příručky a videodokument - na obojí se můžete těšit již brzy!
Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři