Jarní tour Fotbalu pro rozvoj je tu

Novinky

Jarní tour Fotbalu pro rozvoj je tu

Fotbal pro rozvoj je tu zase a jarní tour už je v plném proudu. Kdo s tímto projektem ještě nepřišel do styku, jedná se o způsob neformálního vzdělávání, kdy se mladí lidé prostřednictvím fotbalu učí potřebným sociálním dovednostem a začleňují se do společnosti.
Každoročně Fotbal pro rozvoj pořádá společně s partnerskými neziskovými organizacemi z celé republiky fair play fotbalové zápasy založené na principu „F3“ fotbalu.

V tomto celosvětově uznávaném konceptu se hraje bez rozhodčích, na základě pravidel, které si upravují sami hráči a při sestavování týmu i hře samotné se nebere ohled na pohlaví, věk či barvu kůže. Kromě samotných fotbalových turnajů se v průběhu roku pořádá několik diskuzí na téma využití sportu pro sociální, rozvojové i vzdělávací účely a workshopů s praktickými ukázkami.

Letošní workshopy jsme letos odstartovali na olomouckém Majálesu Univerzity Palackého, odkud jsme se přesunuli společně s naší stážistkou z partnerské organizace MYSA Kenya do Beskyd. Stážistka Margaret se podělila o zkušenosti, jak funguje podobná organizace u ní v zemi, s dětmi ze střediska volného času Ostrava Zábřeh a střediska Michaela Magone z organizace Charita Ostrava.

Z Moravy jsme se přesunuli na západ republiky, kde jsme navštívili místní nízkoprahové kluby, představili naše aktivity na vysoké škole. Návštěvu plzeňského regionu završíme neformálním večerem v plzeňském Café restaurant Kačaba, kde si budeme povídat například o tom, proč si v Keni jako prostředek ke změně vybrali zrovna fotbal a jak pomocí něj vysvětlují rizika užívání návykových látek. Následovat budou workshopy v několika městech Karlovarského a Ústeckého regionu, navšítívíme i Prahu a Vysočinu.

Důležitým přínosem jarní tour je navazování užší spolupráce se samotnou cílovou skupinou – s klienty nízkoprahových klubů a mládežnických center a jejich vedením, tedy sociálními pracovníky. Bezprostředně poté totiž následuje samotný vrchol ročních aktivit, kdy se ke keňské stážistce připojí celý česko-keňský tým ambasadorů a společně navštíví jednotlivé regiony, tentokrát za účelem zejména fotbalových turnajů o putovní pohár Fair play.

Vedle výše zmíněných aktivit se v Praze odehrává ještě pilotní ročník Nízkoprahové ligy férového fotbalu, který se skládá jak z jarní, tak z podzimní části. Liga má ambici rozšířit se od roku 2017 i do dalších regionů České republiky, kdy celorepublikový vítěz by pokračoval na mezinárodní turnaj.

Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři