Buntaranta: Kolečko navíc nevadí!

Novinky

Buntaranta: Kolečko navíc nevadí!

Motto: Nevadí, když máš o kolečko víc! Nejlepší hudba je lidský smích.


Kdo jsme?


Jsme spolek přátel působící v Ostravě, který se snaží propojit svět zdravých lidí a lidích s handicapem.Co děláme?


Jedním z hlavních cílů Buntaranty je začlenit do našich aktivit i mladé lidi s handicapem a děti žijících v náhradních rodinách. Dále také organizujeme letní, jarní tábory a víkendové pobyty v přírodě.


Naší vizí a snahou je směřovat veškeré akce do přírody a na hory, upevňovat zdravý vztah člověka k přírodě a ochraně životního prostředí. Proto se snažíme při našich akcích společně hledat a hravě prezentovat dětem cestu k přírodě a probudit v nich zájem o ochranu životního prostředí. Vést děti k zodpovědnosti za svá slova a činy, nacházet porozumění a úctu k sobě samým a jiným lidem. V neposlední řadě zakotvit spolupráci a sdílení místo vzájemného soupeření a boje.Spolupráce s Fotbalem pro rozvoj?


Naše organizace pracuje s Ligou férového fotbalu téměř dva roky – tedy od poloviny roku 2019. Buntaranta se účastnila jednoho závěrečného utkání v Ostravě a také v Praze.


V čem vidíme největší přínos Ligy?


Pro nás je velmi podstatné, že se ve Fotbalu pro rozvoj neklade důraz na to, zda je člověk zdravý nebo má nějaký handicap, jak je starý atd. V týmu máme hráče na invalidním vozíku a je úžasné, že mají možnost si takto zahrát fotbal, a že to vůbec nikomu nepřijde zvláštní. Jsme velmi rádi, že nějaká taková možnost v ČR je.Co se ještě podařilo?


Jako hráči jsme navázali spostu dalších kamarádských vztahů. Díky diskuzím se umíme lépe vyjadřovat, více komunikovat, nebojíme se říct svůj vlastní názor, hodnotit a chválit ostatní hráče, učíme se, že v samotné hře se nejedná jen o vítězství, ale o dobrý pocit, že děláme něco, co nás baví a naplňuje. Toto je do běžného života za nás velmi přínosné.


Buntaranta také spolupracuje se sociálně aktivizační službou Brána, která nabízí ambulantní sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením. Jeden den jsme měli úžasné setkání s partnery Ligy z cizích států. Všichni byli velmi nadšení.
Zúčastnili jsme se také dne Fotbalu pro rozvoj na Hukvaldech – moc jsme si tento krásný sportovní den užili, opět získali nová přátelství a navázali nové kontakty.


A jaký mají vztah k Lize vaši pracovníci?


Naši pracovníci jsou velmi rádi, že jsme v našem turistickém oddíle vytvořili tým a baví nás s Fotbalem pro rozvoj hrát. Inspirovalo nás to tolik, že i na různých víkendových akcích nebo táborech si uspořádáme malý turnaj a hrajeme tento fotbal. Fotbal pro rozvoj také zapojujeme do našeho projektového dne, kdy si pozveme i cizí děti/týmy a celý den máme turnaje tohoto fotbalu. Na tom lze vidět vztah našich pracovníků k Lize férového fotbalu.


Co tě napadne, když se řekne Liga férového fotbalu?


Michael (Buntaranta) – Když se řekne Liga férového fotbalu, tak mě napadá, že se hraje férově.
Verča (Buntaranta) – Rovnocennost.
Kuba (Buntaranta) – Je to fotbal pro všechny.
Zuzka (Buntaranta) – Spravedlnost.
Marek (Buntaranta) – Fotbal, do kterého se může zapojit úplně každý.
Barča (Buntaranta) – Prostě fotbal, který si můžou zahrát úplně všichni.Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři