Sportem proti radikalizaci!

Novinky

Sportem proti radikalizaci!


Fotbal pro rozvoj se na začátku tohoto roku zapojil do projektu YARSPE (Youth Anti Radicalisation through Sport in Europe - Antiradikalizace mládeže prostřednictvím sportu v Evropě. Jedná se o tříletý projekt realizovaný od ledna 2020 do prosince 2022 a financovaný Evropskou komisí. V rámci projektu spolupracují organizace Fare, Fotbal pro rozvoj (INEX - SDA), GEA, Fundacja dla Wolności, a Nadace subjektivních hodnot.


Cílem projektu je vytvořit nástroje pro trenéry, učitele a sportovní sdružení k prevenci radikalizace mezi mládeží prostřednictvím spolupráce s místními organizacemi, institucemi a veřejnými orgány a prevencí diskriminace a extremismu všech forem organizováním sportovních aktivit pro mladé lidi ohrožené různými formami radikalizace.


Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři