Od fotbalu k zaměstnání - meeting v Brightonu

Novinky

Od fotbalu k zaměstnání - meeting v Brightonu

Od fotbalu k zaměstnání – jak podpořit zaměstnatelnost prostřednictvím fotbalu?


Cesta k zaměstnání může být pro mladé lidi velmi obtížná. Zaměstnavatelé jsou stále náročnější a konkurence na pracovním trhu je velká. Mnozí vstupují na pracovní trh nesměle, chybí jim sebevědomí a rozhled. Kvůli tomu se kandidáti po pohovoru setkávají s častým odmítnutím, pokud se vůbec k osobnímu setkání dostanou.


To může mít za následek chronický strach z neúspěchu nebo další z vedlejších dopadů nezaměstnanosti jako izolace, drogové závislosti a jiné protispolečenské jevy.
Někteří si však pro trávení volného času vybrali fotbal. Pro jedny z nich jde o dlouhodobý koníček, jiní se k němu dostali přes různé programy jako např. “Albion goals”, projekt organizovaný “Albion in the Community” podporovaný fotbalovým klubem Brighton & Hove Albion.Minulý týden (13. – 16. listopadu) jsme měli možnost setkat se s touto a dalšími osmi evropskými organizacemi v Brightonu, kde jsme diskutovali o možnostech fotbalu jakožto nástroje zaměstnatelnosti. Díky tomu jsme se mohli podívat na jejich aktivity a popovídat si s účastníky jejich programu. Jeden z jejich programů, již zmíněný “Albion goals”, se zabývá podporou a rozvojem dovedností potřebných pro život. A k prolomení začarovaného kruhu nezaměstnanosti využívají právě fotbalové aktivity. Díky jejich aktivitám, podpoře a mentoringu pro zapojené účastníky dochází k výraznému zlepšení jejich šancí získat zaměstnání. Někteří z kandidátů se také rozhodnou dále se vzdělávat. Nejdůležitější je však zvýšení jejich sebevědomí a opětovné nabytí sebedůvěry.


Návštěva organizace v Brightonu a sdílení zkušeností vedla ke společnému evropskému projektu “Scoring for the Future”, který se snaží o popularizaci fotbalu jakožto nástroje pro zaměstnatelnost mládeže. Během tohoto meetingu jsme se posunuli opět o krok dále v tvorbě manuálu, který bude sloužit jak fotbalovým trenérům, tak sociálním pracovníkům a nabídne nejrůznější fotbalové aktivity relevantní pro získání dovedností k lepšímu uplatnění se na pracovním trhu.


Kompletní výsledky a závěry našeho projektu budou k dispozici na konci roku 2019. Máte se na co těšit!Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři