Alberto: Jaká pro mě byla tour ambasadorů 2018?

Novinky

Alberto: Jaká pro mě byla tour ambasadorů 2018?

I letos mezinárodní skupinka dobrovolníků putovala po dobu jednoho měsíce po České republice, aby šířila myšlenky fotbalu pro rozvoj. Jaké jsou dojmy z letošní tour našeho EVS dobrovolníka Alberta?

Domy

Říká se, že dům je postavený na základech. Já bych řekl, že důležitější jsou jeho obyvatelé.

To je přesně to, jak bych definoval naši fotbalovou kampaň 2018. Obyvatelé. A dům. Nebo mnoho domů. Vlasně hodně domů, ale stále ti stejní nájemci, díky kterým se cítite jako doma.

V takovém domě se toho odehrává vždy hodně. V jakoukoliv hodinu. Lidi pracují, baví se, sprchují se, jedí, pijí, zpívají…

Tenhle dům hodně cestoval, autobusem i vlakem. Objevoval ty nejvzdálenější kouty České republiky, i její symbolická města. A všude nechával svou osobitou stopu.

Naučil se přizpůsobit různému počasí i krajině. A po dobu, kdy měl otevřené dveře, od 10.června do 10.července, ho navštívilo mnoho lidí. Přesouval se z místa na místo, z malé farmy do starého hutnického areálu, přes fotbalová hřiště, prázdné pokoje a skupinky kolem táborového ohně.

Přizpůsobivost byla jedním z největších úspěchů tohoho domu. Někdo se ho dotkl pouze zlehka, jemně, ale většina, reprezentovaná různými zeměmi i charaktery, se ho dotkla silně.

Samozřejmě, plány navržené architekty projektu hrály v domě zásadní roli. A díky nim se podařilo zrealizovat všechno, co mělo být postaveno.


Každý v tomhle domě poctivě pracoval společně s ostatními na jeho základech a poznával přitom další nájemníky mnohem hlouběji, než si dokázal vůbec představit.

To pak všem umožňuje pracovat lépe. Kromě toho je při stavění základů domu důležitá také dobrá směs. Musí být jasné, co drží dům pohromadě, aby se mohl přesouvat z místa na místo bez toho, aby se dostal do nerovnováhy a zůstal stále pevný.

Také musí být takový dům připravený na neočekávané faktory jako třeba bouřky kritiky a momenty tlaku, které by ho mohly rozechvět. Nakonec byl těchto faktorů ušetřen.

Na závěr, když je dům prakticky hotový, je třeba ho doplnit nějakou dekorací, díky které bude obdivován navenek před tím, než do něj bude vkročeno.

A tak to bylo během následujícího měsíce tak, že každý, kdo do tohoto domu vkročil, v něm byl vítaným hostem. Vkročil, aby tancoval, hrál fotbal, jedl, smál se a nebo prostě strávil hodnotný čas s ostatními…

Já bych ale řekl, že to byl především dům, který si každý opravdu užil. A někteří dokonce cítili, že je to jejich domov.

Jestli něco má reprezentovat fotbalovou kampaň 2018, tak je to pocit jednoty a smysl pro tým a společnou práci: parta lidí nadšených pro stejnou věc. Dům, ze kterého se během kampaně a díky lidem, kteří na něm spolupracovali, stal Zámek.

P.S. Zajímavostí je, že jedna z aktivit se jmenovala Domy – možná tito nájemníci vybudovali základy pro budoucí nové domy?

Měsíční putovní kampaň probíhá již tradičně za podpory České rozvojové agentury. Děkujeme!

Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři