English

15 LET KOPEME ZA LEPŠÍ SVĚT

Kopeme za to, aby všichni hráli férově nejen na hřišti, ale i v běžném životě. Přímo na hřišti rozvíjíme u mladých lidí hodnoty jako respekt, zodpovědnost a schopnost dohodnout se.

LIGA FÉROVÉHO FOTBALU


Děti a mládež se účastní Ligy, ve které se hraje nejen o důležité body a góly, ale podstatou soutěže je i dodržování principů fair-play. Hrát může opravdu každý, důležité je vlastní odhodlání učit se, překonat sám sebe i překážky na této cestě, snažit se porozumět sobě i soupeři a stejně tak respektovat ostatní. Současně je důležité přenášet si tyto dovednosti do běžného života. Provázíme tak mladé lidi na jejich cestě stát se příkladem pro ostatní.

VZDĚLÁVÁNÍ


Věříme v kontinuální vzdělávání po celé období lidského života, především s důrazem na děti a mládež. Fotbal obecně, a zejména naše metodika fotbalu3, mají velkou schopnost lidi spojovat a přitáhnout je ke společnému cíli. Zároveň je pomocí fotbalu možné naučit se řadu nových dovedností nebo si ty stávající vylepšit. Proto pořádáme řadu jednotlivých seminářů a workshopů, do kterých se může zapojit i široká veřejnost, včetně dospělých, kdy na konkrétních příkladech na hřišti ukazujeme, že fotbal má moc být prospěšný i v životě jako takovém.

KULTURA


Fotbal je univerzální celosvětový jazyk stejně jako film. Dříve jen okrajový žánr, fotbalový film a fotbalový dokument, se v posledních letech stal žánrem, který s až ohromující přesností dokáže popsat nejen krásnou hru a její vliv na celou společnost, ale i jednotlivé společenské fenomény, které s fotbalem přímo či nepřímo souvisí. Fotbal umí být hlavním tahákem, ale i jen okrajovým žánrem v pozadí. Náš festival se snaží ukázat fotbal v celé jeho šíři i kráse, ale dívá se i na fotbal a méně příjemná společenská témata. Pořádáme také související diskuse, debaty a výstavy a zveme si hosty, kteří mají co říct.

ROZVOJ & PARTNERSTVÍ


Aby naše činnost poskytovala prostor pro zábavu, ale také neformální učení, neustále pracujeme na zlepšování stávajících aktivit. Ve spolupráci s českými i zahraničními partnery vymýšlíme nové metodiky, které ve své práci využíváme. Proto průběžně používáme řadu nástrojů, jež nám poskytují zpětnou vazbu o efektivitě naší činnosti. Takto můžeme sledovat a hodnotit, jaký dopad mají naše aktivity na účastníky i jaký mají dosah u široké veřejnosti. Jsme otevření možnosti zapojit se do jakéhokoliv výzkumu, jenž by pomohl zefektivnit naši činnost.

345

počet hráčů

68

počet hráček

357

F3 zápasů za rok

33

počet mediátorů

19

zapojených organizací

33

počet týmů

* jedná se o hodnoty naměřené během jedné sezóny

SPOLUPRÁCE – RESPEKT – FAIR-PLAY – LEADERSHIP – SOLIDARITA – TÝMOVOST

nejčastěji citované hodnoty

JAK TO VIDÍ ÚČASTNÍCI NAŠICH AKTIVITTEREZA / 18 / OSTRAVA

Rozhodně jsem se naučila víc spolupracovat v týmu, což se hodně hodí i v běžném životě. A také si myslím, že je potřeba často chválit i ostatní, třeba jen za malé věci, a zároveň se nenechat zbytečně vytočit. V neposlední řadě jsem díky fotbalu3 našla spoustu nových přátelství.

VAŠEK / 17 / PRAHA

Dřív jsem se strašně vztekal, snadno jsem se naštval, na každého jsem řval. Teď to vnímám jako chybu. Zmírnil jsem se, komunikuju a ostatní povzbuzuju.

ALENA / 11 / PŘEROV

Mně se na férovém fotbalu líbí to, že tam jsme všichni na stejné vlně, každý může říct svůj názor, nikdo není výš nebo níž.

JAK NAPLŇUJEME CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE3

Zajišťováním přístupné, bezpečné a smysluplné sportovně-kulturní/společenské aktivity bez ohledu na sportovní schopnosti, pohlaví nebo původ.

4

Přetvářením fotbalového hřiště na alternativní, zábavnou a pedagogickou třídu pro výuku.

5

Podporou účastníků k tomu, aby vnímali svou pozici, názory a stereotypy vůči ostatním podněcováním rovnoměrné účasti chlapců a dívek na fotbalovém hřišti.

8

Zlepšováním měkkých dovedností pomocí na fotbale založených aktivit a analogií. Tím zmocňujeme mladé lidi, aby se v budoucnu sami stali příkladem pro ostatní.

10

Vytvářením rovnocenné hrací plochy pro všechny, a to bez ohledu na schopnosti, pohlaví, původ. A také díky vytváření inkluzivního herního prostředí a přístupu povzbuzujícího kúčasti.

17

Vytvářením platformy, která propojuje lokální a globální aktéry směřující ke společnému cíli a zároveň kolektivním rozvíjením společného know-how.

Organizátor

INEX

Sonia Ennafaa


koordinátorka národních projektů
poslat email

Ansley Hofmann


koordinátor mezinárodních projektů
poslat email