Praha > Aktivity > Fotbal.je

Praha

Praha je regionem, kde začla jako první fungovat Pražská Liga férového fotbalu, a to díky programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy a to od roku 2016. Liga je iniciativou několika nízkoprahových služeb z celé Prahy a platformy Fotbal pro rozvoj. Společně pořádáme sérii fotbalových hracích dnů, kterých se účastní týmy složené z návštěvníků nízkoprahových služeb, mladých lidí ve věku 12 – 20 let.


Liga

Zapojené
organizace

Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři