Plzeňsko > Aktivity > Fotbal.je

Plzeňsko

V Plzeňském regionu funguje Liga férového fotbalu od roku 2018. Do projektu v tomto regionu se celoročně zapojují jak organizace z Plzně, tak pobočky Diakonie Západ z místních obcí, pro které pořádáme workshopy a tréninky. Turnajový den v rámci tour ambasadorů v období června/července je vždy doprovázen kulturní akcí.


Liga

Zapojené
organizace

Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři