Jarní workshopy v Plzeňském kraji

Aktivity v regionech

Spolupracujeme s více než 20 neziskovými organizacemi z celé republiky, které využívají našeho konceptu při práci s mládeží. V regionech orgnizujeme Ligu férového fotbalu, workshopy, tréninky, přednášky, školení a další akce.
V období června a července pak projíždíme republikou s týmem složeným z českých dobrovolníků a mezinárodních dobrovolníků z organizací členské sítě Streetfootballworld. Kromě toho se podílíme na několika mezinárodních projektech.

Článek

Jarní workshopy v Plzeňském kraji

Letošní jarní workshopy v Plzeňském regionu jako již tradičně vede zástupce z keňské organizace MYSA, která je hlavním partnerem projektu. Organizace MYSA (Mathare Youth Sports Association), působí v několika slumech keňské metropole Nairobi a má ve využívání fotbalu pro komunikaci a rozvoj společnosti bohaté zkušenosti. Vyvrcholení aktivit Fotbalu pro rozvoj v rámci Plzeňského kraje proběhne v sobotu 2. července.

Zástupkyně keňské organizace navštívila místní nízkoprahové kluby (Klub Atom, Echo, Akcent – Diakonie Západ a Klub Pixla - z.s. Ponton), zároveň představila MYSU a aktivity kampaně Fotbal pro rozvoj budoucím sociálním pracovníkům na plzeňské vyšší odborné škole. Návštěva plzeňského regionu byla završena neformálním večerem v plzeňském Café restaurant Kačaba (chráněná dílna Diakonie- Západ), kde se návštěvníci mohli dozvědět, proč si v Keni vybrali jako nástroj komunikace právě fotbal nebo jak jeho pomocí mluví s mladými lidmi o rizikách užívání návykových látek.

Důležitým přínosem těchto aktivit bylo zvýšení spolupráce se samotnou cílovou skupinou - s mladými uživateli služeb nízkoprahových klubů a otevřených klubů a sociálními pracovníky. Na přelomu června a července totiž přijde samotný vrchol každoročních aktivit, kdy se ke keňské stážistce připojí celý česko-keňský tým ambasadorů a společně navštíví všechny zapojené regiony. Program Plzeňského kraje vyvrcholí v sobotu 2. července v Plzni fair play fotbalovým turnajem, který bude zpestřen o bohatý kulturní program.

Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři