MSIS a FPR uzavírají úspěšnou spolupráci

Aktivity v regionech

Spolupracujeme s více než 20 neziskovými organizacemi z celé republiky, které využívají našeho konceptu při práci s mládeží. V regionech orgnizujeme Ligu férového fotbalu, workshopy, tréninky, přednášky, školení a další akce.
V období června a července pak projíždíme republikou s týmem složeným z českých dobrovolníků a mezinárodních dobrovolníků z organizací členské sítě Streetfootballworld. Kromě toho se podílíme na několika mezinárodních projektech.

Článek

MSIS a FPR uzavírají úspěšnou spolupráci

Z povídaček u piva až k úspěšné realizaci projektu s několika konkrétními výsledky. Polská a česká organizace udávají cestu Football 4 Good ve střední Evropě.

V říjnu 2016 jsme oficiálně odstartovali strategické partnerství s polskými kolegy z MSIS, a to díky grantu Erasmus+ z Evropské komise. Nicméně, kořeny partnerství se rýsovaly už před rokem, kdy se tyto dvě organizace potkaly na Evropském streetfotbalovém šampionátu organizovaném Brandenburgische Sportjugend ve městě Prora, v Německu. Z neformálních hovorů a spontánních společných workshopů vyvstal oboustranný zájem o rozšířené a oficiální partnerství.

Náš projekt vyústil ve dva konkrétní výstupy. Za prvé se nám podařilo vyvinout program fair-play realizovaný organizací MSIS v celém Polsku. Ten nyní působí v 9 různých regionech, zahrnuje více než 1500 mladých lidí a 300 školení fair-play.
Za druhé jsme spustili nový online nástroj, který umožňuje organizátorům fotbalových zápasů a turnajů snadno a rychle vygenerovat plán turnajů, vyplňovat a sledovat výsledky živě a spravovat zápasové tabulky okamžitě. Tento nástroj je užitečný také přímo pro hráče, ti mohou kontrolovat skóre a sledovat tým během sezóny. V budoucnu budeme tento nástroj dále rozvíjet, abychom umožnili větší interakci mezi hráči a také usnadnili výměnu znalostí mezi školiteli.

Těchto úspěchů jsme dosáhli díky rozvoji naší strategie během několika setkání partnerů v Praze a Mragowo a následně i práci na místní úrovni s našimi partnery. Výsledky byly prezentovány na Varšavské univerzitě dne 5. října v přítomnosti zástupců programu fair-play, polské fotbalové federace, soukromého sektoru a přispěvatelů k projektu a 12. října v Českém Dubě nedaleko Liberce v rámci našeho ncelorepublikového fotbalového kempu a turnaje. Této akce se zúčastnili sociální pracovníci a mládež z našich partnerských regionů a vrcholila republikovým finále v rámci Ligy férového fotbalu.

A nyní, tři roky poté, co se zrodily první náznaky spolupráce, náš první oficiální projekt společně uzavíráme. Odcházíme však s novými myšlenkami, přáními a nadějí do budoucna. Jedním z kroků do budoucnů je rozšíření našeho partnerství na blízké země z Visegrádské oblasti a organizace prvního turnaje Visegrádského fotbalu.

Tak nás pečlivě sledujte, ať vám neuniknou další novinky týkající se mezinárodních partnerství!

Česko-polská spolupráce vznikla díky programu Erasmus+. Děkujeme!

Organizátor

INEX
Sonia Ennafaa

koordinátorka národních projektů
poslat email
Ansley Hofmann

koordinátor mezinárodních projektů
poslat email

Partneři