Fotbal.je

KOPEME ZA LEPŠÍ ZÍTŘKY

Jsme platforma, která od roku 2006 spojuje organizace u nás i ve světě využívající fotbal pro vzdělávání a rozvoj. Otevíráme společensky důležitá témata přímo na fotbalovém hřišti. Společně organizujeme fotbalové ligy, turnaje, workshopy a kulturní akce, kde se potkávají lidé z nejrůznějších sfér.

Od roku 2016 jsme součástí sítě Common Goal, nejvýznamnější mezinárodní platformy více než 170 organizací z 90 zemí světa využívajících fotbalu pro dobré účely.

V roce 2018 jsme odstartovali Visegradskou spolupráci, která nám umožňuje pořádat společné akce a výměny mezi Českem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. S německou organizací KickFair vytváříme platformu pro mladé lídry.

Aktivně rozvíjíme spolupráce a vlastní expertízu s akademickou půdou a mezinárodními partnery zejména v oblasti rozvoje, antiradikalismu a občanské angažovanosti prostřednictvím sportu.

Ctíme hodnoty fair play. Nikdy, ať už ve fotbale nebo u dalších aktivit, nehledíme na kulturní rozdíly, pohlaví, věk, či barvu kůže. Podporujeme rovnoprávnost, vstřícnost a toleranci ve společnosti.

NAPLŇUJEME CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN

Organizátor

INEX
Ansley Hofmann

manažer projektu
poslat email
Veronika Dobrovská

manažer komunikace
poslat email

Partneři